Hakkımızda

1989 - Vakfımız, T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı Şirket ve kuruluşlarda çalışanlar yararına faaliyet göstermek, ayrıca faaliyet alanına giren sektörlerde eğitim, araştırma ve geliştirme konularındaki çalışmalarına destek olmak gayesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 468.maddesi ve 903 sayılı Kanunla değiştirilen Türk Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş, T.C. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesince tescil işlemi yapılarak 20 Nisan 1989 tarihinde 20145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Vakfımızın ilk kurucu üyeleri;
Talat Orhon, Remzi Ormancı, Alparslan Akıncı, Erhan Aras, Uran Özsoy, Haluk Arığ, Alev Yaraman, Mehmet İrfan Güner, Kamil Başkaş, Yeşim Kaya, Can Apak, Gürol Demirkol, Çetin Güney, Metin Ünlüer, Erol Ergün, Yıldırım Canberk, Yücel Candemir, Atilla Didin, Yekta Eti, Hasan Özer, Nedim Uzman, Gür Kaynak, Seyit Şahin, İsmail Hakkı Eskicioğlu, Yalçın Saylam, Günay Apak, İlhan Savucu, Hadi Feke, Metin Başaran, Beken Büget, Mehmet Orhon, Yurdakul Alpay, Türkay Ergun, Ahmet Faruk Polatkan, Macide Alpen, Vasfi Yalçın, Semih Bayar, Oğuz Tınaz, Hikmet Şentürk, Murat Tipigil, Üstün Tuna, Erçin Odman Neşe Yay, Adli Okuş, Akif Sözen, İsmail Baba, Pervin Gürkan, Cenan Torunoğlu, Nedret Yayla, Nurten Memik (Salihoğlu)’dur.

Vakfımızın kurulduğu yıl üye sayısı 4050’ dir. Zaman içerisinde bu sayı düşmüştür.

Vakfımızın amaçları şunlardır.

  1. Vakıftan emekli olarak ayrılanlar ile bunların vefatı halinde eş ve çocuklarına emekli aylığı bağlamak.
  2. Üyelerine ekonomik yarar sağlamak amacı ile gerekli organizasyonları yapmak ve girişimlerde bulunmak.
  3. Vakıf üyelerine evlenme, doğum, ölüm, konut sahibi olma gibi ve benzeri zaruri konularda Yönetim Kurulu Kararı ve yönetmelikler çerçevesinde borç para vermek.
  4. Sigorta Şirketleri ile "Grup Sağlık Sigortası" anlaşmaları yaparak üyelerine sağlık konularında yardımcı olmak.
  5. Üyelerinin ölüm veya maluliyetleri halinde vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde kendilerine veya kanuni hak sahiplerine toplu ödemede bulunmak.

2000 - Vakfımız ilk emekli aylığı ödemesini 2000 yılında gerçekleştirmiştir. 

2002 - 2002 yılında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan “vakıflarda üyelik olmaz “ hükmü nedeniyle vakfımıza yeni üye girişi yapılamamıştır. Bu yasal değişiklik nedeniyle 2007 yılında vakıf senedi değişikliğine gidilerek tüm üyelerin emekli olmalarının yolu açılmıştır. Vakfımızda emekliliğini bekleyen son aktif üyemize 2011 Aralık ayında emekli aylığı bağlanmıştır.

2008 - Anayasa Mahkemesi 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile “vakıflarda üyelik olmaz” hükmünü iptal etmiştir. Bu nedenle vakıf senetlerinde üyelikle ilgili hüküm bulunan vakıflar üye alımı yapabilmektedir. Vakfımızda üye kaydı yapılmamaktadır.

2015 - 2015 sonu itibariyle vakfımızdan 1.080’i emekli 72’si hak sahibi olmak üzere 1152 kişi emekli aylığı almaktadır. Vakfımızda aylık ortalama 2.550 Bin TL. tutarında emekli aylığı ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Vakıf yönetimi ,vakıf varlıklarının üyelerin yararına uygun şekilde idare edilmesi ve yönetilmesi husunda son derece özenli ve itinalı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yıllar itibariyle Kurucular Kurulunda görev alan üyelerimizin isimleri aşağıdadır.

1990 - Bora Gönenç, Gülsüm Azeri, Bilsay Keretli, Tuğkent Çakmaklı, Rüştü Bozkurt
1991 - Ateş Kut, Kerim Kerimoğlu, Ziyaeddin Ada, Yavuz Özdemir, Koray Oben, Sema Kuşçuluoğlu
1992 - Mehmet Kara, İbrahim Kavrakoğlu, Teoman Yenigün, Erkin Saygı, Yıldırım Teoman, Oktay Akyavaş
1993 - Aktan Pınar, Ergin Görk, Cengiz Soyfidan, Ünay Güldal, Nevin Karahan, Ahmet T.Öner
1994 - Mahmut Ertek, Cankaya Küntay
1995 - Hüseyin Özcan, Çetin Aktürk, Coşkun Tamtürk, Gülser Yıldırım, Julide Bayram, Mehmet Akay, Ertan Ilgın
1996 - Ekrem Barlas,  Ali Nafiz Konuk, Müfit Özkara, Asuman Akman
1998 - Ersin Kınlı, İzzettin Güvenç, Mustafa Atlı
1999 - Mükremin Şimşek, Esat Süvarierol, Kemal Özharar, Ömer Boyacıoğlu
2000 - Onur Çamlıbel, Cihan Sırmatel
2001 - Ahmet Kanten, Sabahattin Günceler, Neşet Topaloğlu, Aytaç Mutlugüller, Yeşeren Karacık, İsmail Ceylan, İmran Eroğul
2002 - Ceyda Erdem, Ayhan Ersin, Tuncer Ergin, Nevin Engin, Mediha İnce, Haluk Şardağ, Erkan Kahraman, Orbay Hazar
2004 - Ulukan İyigün, Salim Zaimoğlu, Tahir Öngören, Ahmet Bayraktaroğlu
2005 - Hasan Derya, Yılmaz Mete
2006 - Nurettin Akça, Mastafa Sevinç
2007 - Necat Koç, Ceyhan Emiroğlu, Selçuk Demirkıran, Salih Aydın
2008 - Azmi Taner Uz, Kemal Baytın, Hidayet Özdemir, Ahmet Okan
2009 - Şevket Asilkazancı, Cavit Ustaoğlu, Ertan Tanyeli, Tuncay Gündüzlü
2010 - Şahin Soysal, Banu Börekçi, Nazan Döğüş, Ahmet Akıncı
2011 - Hasan Orhon